Resistens mot antiparasitära läkemedel

ICD-10 kod för Resistens mot antiparasitära läkemedel är U840. Diagnosen klassificeras under kategorin Resistens mot andra antimikrobiella läkemedel (U84), som finns i kapitlet Koder för…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt