Diagnosinformation saknas

ICD-10 kod för Diagnosinformation saknas är U999. Diagnosen klassificeras under kategorin Diagnosinformation saknas (U99), som finns i kapitlet Koder för särskilda ändamål (U00-U99). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt