Andra specificerade postoperativa tillstånd

ICD-10 kod för Andra specificerade postoperativa tillstånd är Z988. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra postoperativa tillstånd (Z98), som finns i kapitlet Faktorer av betydelse för…

Beroende av aspirationshjälpmedel

ICD-10 kod för Beroende av aspirationshjälpmedel är Z990. Diagnosen klassificeras under kategorin Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats (Z99),…

Beroende av respirator

ICD-10 kod för Beroende av respirator är Z991. Diagnosen klassificeras under kategorin Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats (Z99),…

Beroende av njurdialys

ICD-10 kod för Beroende av njurdialys är Z992. Diagnosen klassificeras under kategorin Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats (Z99),…

Beroende av rullstol

ICD-10 kod för Beroende av rullstol är Z993. Diagnosen klassificeras under kategorin Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats (Z99),…

Beroende av konstgjort hjärta

ICD-10 kod för Beroende av konstgjort hjärta är Z994. Diagnosen klassificeras under kategorin Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras på annan plats…

Förekomst av ortopediskt ledimplantat i knäled

ICD-10 kod för Förekomst av ortopediskt ledimplantat i knäled är Z966G. Diagnosen klassificeras under kategorin Förekomst av andra funktionella implantat (Z96), som finns i kapitlet…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt