Medfödd muskelhypotoni

ICD-10 kod för Medfödd muskelhypotoni är P942. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96). Denna ICD-kod…

Andra specificerade muskeltonusrubbningar hos nyfödd

ICD-10 kod för Andra specificerade muskeltonusrubbningar hos nyfödd är P948. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd…

Ospecificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd

ICD-10 kod för Ospecificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd är P949. Diagnosen klassificeras under kategorin Muskeltonusrubbningar hos nyfödd (P94), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96).…

Fosterdöd av ospecificerad orsak

ICD-10 kod för Fosterdöd av ospecificerad orsak är P959. Diagnosen klassificeras under kategorin Fosterdöd av ospecificerad orsak (P95), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt