Annan infektion under värkarbete

ICD-10 kod för Annan infektion under värkarbete är O753. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan plats…

Andra komplikationer till obstetriska ingrepp

ICD-10 kod för Andra komplikationer till obstetriska ingrepp är O754. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras på annan…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt