Ospecificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd

ICD-10 kod för Ospecificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd är P749. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns…

Sen metabolisk acidos hos nyfödd

ICD-10 kod för Sen metabolisk acidos hos nyfödd är P740. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i…

Dehydrering hos nyfödd

ICD-10 kod för Dehydrering hos nyfödd är P741. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i kapitlet Vissa…

Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd

ICD-10 kod för Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd är P742. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i…

Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd

ICD-10 kod för Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd är P743. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i…

Andra övergående elekrolytrubbningar hos nyfödd

ICD-10 kod för Andra övergående elekrolytrubbningar hos nyfödd är P744. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i…

Övergående tyrosinemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Övergående tyrosinemi hos nyfödd är P745. Diagnosen klassificeras under kategorin Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd (P74), som finns i kapitlet…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt