Dermatitis palmaris sicca

ICD-10 kod för Dermatitis palmaris sicca är L309C. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna…

Endogent handeksem

ICD-10 kod för Endogent handeksem är L309D. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Kutan autosensibilisering

ICD-10 kod för Kutan autosensibilisering är L302. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Foteksem UNS

ICD-10 kod för Foteksem UNS är L309E. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Infektiös dermatit

ICD-10 kod för Infektiös dermatit är L303. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Handeksem UNS

ICD-10 kod för Handeksem UNS är L309F. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Intertriginöst eksem

ICD-10 kod för Intertriginöst eksem är L304. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Underbenseksem UNS

ICD-10 kod för Underbenseksem UNS är L309G. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Intertriginöst erytem

ICD-10 kod för Intertriginöst erytem är L304A. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Dermatit, ospecificerad

ICD-10 kod för Dermatit, ospecificerad är L309X. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan dermatit (L30), som finns i kapitlet Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99). Denna ICD-kod…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt