Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

ICD-10 kod för Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är A810. Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar…

Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]

ICD-10 kod för Subakut skleroserande panencefalit [SSPE] är A811. Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar…

Progressiv multifokal leukoencefalopati

ICD-10 kod för Progressiv multifokal leukoencefalopati är A812. Diagnosen klassificeras under kategorin Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet (A81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!