Deletion av korta armen av kromosom 4

ICD-10 kod för Deletion av korta armen av kromosom 4 är Q933. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan…

Deletion av korta armen av kromosom 5

ICD-10 kod för Deletion av korta armen av kromosom 5 är Q934. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan…

Andra deletioner av del av kromosom

ICD-10 kod för Andra deletioner av del av kromosom är Q935. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats…

Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer

ICD-10 kod för Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer är Q936. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats…

Deletioner med andra komplexa rearrangemang

ICD-10 kod för Deletioner med andra komplexa rearrangemang är Q937. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats (Q93),…

Andra deletioner i autosomer

ICD-10 kod för Andra deletioner i autosomer är Q938. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats (Q93), som…

Deletion i autosomer, ospecificerad

ICD-10 kod för Deletion i autosomer, ospecificerad är Q939. Diagnosen klassificeras under kategorin Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats (Q93), som…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!