Prematurbörd utan spontant värkarbete

ICD-10 kod för Prematurbörd utan spontant värkarbete är O603. Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt