Sulfonamider

ICD-10 kod för Sulfonamider är T370. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (T37), som finns i…

Läkemedel mot mykobakterier

ICD-10 kod för Läkemedel mot mykobakterier är T371. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (T37), som…

Andra läkemedel mot protozoer

ICD-10 kod för Andra läkemedel mot protozoer är T373. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (T37),…

Maskmedel

ICD-10 kod för Maskmedel är T374. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (T37), som finns i…

Virushämmande läkemedel

ICD-10 kod för Virushämmande läkemedel är T375. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med andra läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (T37), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt