Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister)

ICD-10 kod för Kalciumflödeshämmare (kalciumantagonister) är T461. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet

ICD-10 kod för Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet är T464. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i kapitlet…

Läkemedel mot hyperlipidemi och arterioskleros

ICD-10 kod för Läkemedel mot hyperlipidemi och arterioskleros är T466. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i…

Perifera vasodilatatorer

ICD-10 kod för Perifera vasodilatatorer är T467. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel

ICD-10 kod för Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel är T468. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet (T46), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt