Erbs pares orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Erbs pares orsakad av förlossningsskada är P140. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada är P141. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Frenikuspares orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Frenikuspares orsakad av förlossningsskada är P142. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd…

Andra förlossningsskador på brakialplexus

ICD-10 kod för Andra förlossningsskador på brakialplexus är P143. Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt