Atresi av esofagus utan fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus utan fistel är Q390. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel är Q391. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda…

Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi

ICD-10 kod för Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi är Q392. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Medfödd stenos och striktur av esofagus

ICD-10 kod för Medfödd stenos och striktur av esofagus är Q393. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda…

Medfött esofagusmembran

ICD-10 kod för Medfött esofagusmembran är Q394. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser…

Medfödd dilatation av esofagus

ICD-10 kod för Medfödd dilatation av esofagus är Q395. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter…

Divertikel i esofagus

ICD-10 kod för Divertikel i esofagus är Q396. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och…

Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad är Q399. Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar,…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt