Komjölkshypokalcemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Komjölkshypokalcemi hos nyfödd är P710. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i kapitlet…

Annan hypokalcemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Annan hypokalcemi hos nyfödd är P711. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i…

Hypomagnesemi hos nyfödd

ICD-10 kod för Hypomagnesemi hos nyfödd är P712. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i kapitlet…

Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd

ICD-10 kod för Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd är P714. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd (P71), som finns i…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt