Metakromatisk leukodystrofi

ICD-10 kod för Metakromatisk leukodystrofi är E752C. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Niemann-Picks sjukdom

ICD-10 kod för Niemann-Picks sjukdom är E752D. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Farbers syndrom

ICD-10 kod för Farbers syndrom är E752E. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Fabry-Andersons sjukdom

ICD-10 kod för Fabry-Andersons sjukdom är E752F. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Andra specificerade sfingolipidoser

ICD-10 kod för Andra specificerade sfingolipidoser är E752W. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet…

Sfingolipidos, ospecificerad

ICD-10 kod för Sfingolipidos, ospecificerad är E753. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Neuronal ceroid lipofuscinos

ICD-10 kod för Neuronal ceroid lipofuscinos är E754. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet…

Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen

ICD-10 kod för Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen är E755. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns…

Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad

ICD-10 kod för Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad är E756. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i…

Krabbes sjukdom

ICD-10 kod för Krabbes sjukdom är E752B. Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen (E75), som finns i kapitlet Endokrina…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt