Gastrointestinal tularemi

ICD-10 kod för Gastrointestinal tularemi är A213. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

Generaliserad tularemi

ICD-10 kod för Generaliserad tularemi är A217. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

Andra specificerade tularemiformer

ICD-10 kod för Andra specificerade tularemiformer är A218. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna…

Tularemi, ospecificerad

ICD-10 kod för Tularemi, ospecificerad är A219. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

Ulceroglandulär tularemi

ICD-10 kod för Ulceroglandulär tularemi är A210. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

Okuloglandulär tularemi

ICD-10 kod för Okuloglandulär tularemi är A211. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

Pulmonell tularemi

ICD-10 kod för Pulmonell tularemi är A212. Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99). Denna ICD-kod…

error: Innehållet är skyddat.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!