Framfall av navelsträngen

ICD-10 kod för Framfall av navelsträngen är O690. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och…

Navelsträngen runt halsen med kompression

ICD-10 kod för Navelsträngen runt halsen med kompression är O691. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet,…

Annan navelsträngsomslingring med kompression

ICD-10 kod för Annan navelsträngsomslingring med kompression är O692. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning…

Kort navelsträng

ICD-10 kod för Kort navelsträng är O693. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid…

Vasa praevia

ICD-10 kod för Vasa praevia är O694. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid…

Kärlskada i navelsträngen

ICD-10 kod för Kärlskada i navelsträngen är O695. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och…

Andra specificerade navelsträngskomplikationer

ICD-10 kod för Andra specificerade navelsträngskomplikationer är O698. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och…

Navelsträngskomplikation, ospecificerad

ICD-10 kod för Navelsträngskomplikation, ospecificerad är O699. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer (O69), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt