Primär värksvaghet

ICD-10 kod för Primär värksvaghet är O620. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99). Denna ICD-kod kommer…

Sekundär värksvaghet

ICD-10 kod för Sekundär värksvaghet är O621. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99). Denna ICD-kod kommer…

Annan och ospecificerad uterin värksvaghet

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad uterin värksvaghet är O622. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99).…

Störtförlossning

ICD-10 kod för Störtförlossning är O623. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99). Denna ICD-kod kommer från…

Andra specificerade värkrubbningar

ICD-10 kod för Andra specificerade värkrubbningar är O628. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99). Denna ICD-kod…

Värkrubbning, ospecificerad

ICD-10 kod för Värkrubbning, ospecificerad är O629. Diagnosen klassificeras under kategorin Värkrubbningar (O62), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99). Denna ICD-kod kommer…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt