Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen

ICD-10 kod för Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen är Z821. Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria (Z82), som finns…

Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen

ICD-10 kod för Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen är Z822. Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria (Z82), som finns…

Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen

ICD-10 kod för Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen är Z823. Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria (Z82), som finns i…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt