Sgarbossa kriterier

Vid vänstergrenblock (LBBB) är depolarisation och repolarisation av vänster kammare så abnormal att QRS-komplexet och ST-sträckan blir kraftigt förändrad. Vid ischemidiagnostik är ST-T-sträckan av primärt…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt