Kliniska Manualer

ABCD², ABCD och California score för strokerisk efter TIA

ABCD², ABCD och California score för strokerisk efter TIA

ABCD2
Ålder
Systoliskt BT ≥140 mmHg eller diastoliskt blodtryck ≥90 mmHg
TIA duration (hur länge TIA varade)
Unilateral eller fokal svaghet
Talsvårigheter utan svaghet
Diabetes (oavsett typ)

Resultat

ABCD²

ABCD²-score, ABCD-score  och California score för prediktion av risk för stroke efter TIA (transitorisk ischemisk attack)

Med ABCD² beräknas risk för stroke inom 2 dagar efter TIA. Tolkning av ABCD²-score:

  • 0 till 3 poäng: låg risk (1% risk).
  • 4 till 5 poäng: måttlig risk (4%).
  • 6 till 7 poäng: hög risk (8%)

TIA är ungefär lika vanligt som ischemisk stroke. TIA ska betraktas som ett instabilt tillstånd. Ungefär 4-20% av alla med TIA drabbas av stroke inom 3 månader efter TIA och hälften av dessa drabbas inom 2 dygn. Eftersom majoriteten av alla med TIA inte kommer drabbas av stroke är det viktigt att i tidigt skede riskstratifiera vilka patienter som har högst risk för stroke och prioritera dessa. Det finns andra riskmodeller för bedömning av strokerisk vid TIA: California score och ABCD score. Nackdelen med California score är att den predikterar strokerisk inom 3 månader, och ABCD-score predikterar strokerisk inom 7 dagar, trots att majoriteten av alla som drabbas av stroke gör det inom 2 dygn. Med ABCD²-score kan strokerisk vid 2 dagar beräknas. ABCD²-score är en kombination av parametrarna i California score och ABCD-score. I en valideringsstudie hade California score och ABCD-score c-statistics på 0.60 till 0.81 i olika valideringskohorter, vilket indikerar klinisk användbarhet. Med den kombinerade ABCD²-score sågs en marginellt förbättrad c-statistics (0.62 till 0.83).

Referens

Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack. S Claiborne Johnston, MD Peter M Rothwell, MD Mai N Nguyen-Huynh, MD Matthew F Giles, MRCP Jacob S Elkins, MD Allan L Bernstein, MD Stephen Sidney, MD

Abstract

Background: We aimed to validate two similar existing prognostic scores for early risk of stroke after transient ischaemic attack (TIA) and to derive and validate a unified score optimised for prediction of 2-day stroke risk to inform emergency management.

Methods: The California and ABCD scores were validated in four independent groups of patients (n=2893) diagnosed with TIA in emergency departments and clinics in defined populations in the USA and UK. Prognostic value was quantified with c statistics. The two groups used to derive the original scores (n=1916) were used to derive a new unified score based on logistic regression.

Findings: The two existing scores predicted the risk of stroke similarly in each of the four validation cohorts, for stroke risks at 2 days, 7 days, and 90 days (c statistics 0.60-0.81). In both derivation groups, c statistics were improved for a unified score based on five factors (age >or=60 years [1 point]; blood pressure >or=140/90 mm Hg [1]; clinical features: unilateral weakness [2], speech impairment without weakness [1]; duration >or=60 min [2] or 10-59 min [1]; and diabetes [1]). This score, ABCD(2), validated well (c statistics 0.62-0.83); overall, 1012 (21%) of patients were classified as high risk (score 6-7, 8.1% 2-day risk), 2169 (45%) as moderate risk (score 4-5, 4.1%), and 1628 (34%) as low risk (score 0-3, 1.0%).

Implications: Existing prognostic scores for stroke risk after TIA validate well on multiple independent cohorts, but the unified ABCD(2) score is likely to be most predictive. Patients at high risk need immediate evaluation to optimise stroke prevention.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt