Kliniska Manualer

6 Minute Walk Test

Resultat


6 Minute Walk Test mäter hur långt man kan gå, vilket ger en grov uppskattning av funktionell status (arbetsförmåga). Verktyget skall inte användas vid instabil angina eller om patienten haft hjärtinfarkt föregående 30 dagar.

Relativa kontraindikationer: hjärtfrekvens >120 slag/min i vila, systoliskt blodtryck >180 mmHg, diastoliskt blodtryck >100 mmHg.

Avbrottskriterier: bröstsmärta, svår dyspné, benkramp, kallsvettning eller blekhet.

Referenser

Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158(5 Pt 1):1384-7.

Enright PL, Mcburnie MA, Bittner V, et al. The 6-min walk test: a quick measure of functional status in elderly adults. Chest. 2003;123(2):387-98.

ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(1):111-7.

Enright PL. The six-minute walk test. Respir Care. 2003;48(8):783-5.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt