Kliniska Manualer

Anjongap och metabol acidos

Anjongap och metabol acidos

Anjongap

Resultat

Anjongap

Anjongap och metabol acidos

Det finns flera typer av metabolisk acidos. Dessa definieras utifrån deras effekt på anjongapet. Anjongap beräknas som skillnaden (eng. gap) mellan antalet positiva och negativa joner i blodet (Na+, K+, Cl, HCO3). Anjongap ska alltid utvärderas vid acidos. Nedanstående bild visar hur bedömning kan göras.

Formeln för anjongap: Na++ K+ – Cl – HCO3

Bedömning av metabola pH-rubbningar
Bedömning av metabola pH-rubbningar. Från PulmCrit.

Högt anjongap definieras som anjongap >12 mM. Hög anjongap är illavarslande eftersom orsakerna till metabolisk acidos med högt anjongap ofta är allvarliga. Metabolisk acidos utan högt anjongap är oftast orsakat av mindre allvarliga tillstånd.

Orsaker till högt anjongap

 • Ketoacidos
  • Diabetes ketoacidos
  • Alkoholorsakad ketoacidos
  • Svältorsakad ketoacidos
 • Uremi (eGFR <30 ml/min).
 • Laktacidos
  • Metformin
  • Alla orsaker till chock eller hypoperfusion.
  • Lokal hypoperfusion (perifera artärocklusioner) kan ge laktacidos.
  • Extrem fysisk ansträngning
  • Långdragen kramp
  • Anemi
  • Hypoxemi
  • Leversvikt
  • Lymfom, Leukemi
  • Tiaminbrist
  • Höga doser epinefrin, salbutamol, terbutalin, albuterol.
  • Vissa läkemedel mot hepatit C och HIV.
  • Propofol
  • Nitroprussid
  • Valproat, Topiramat
  • Paracetamol, förgiftning
  • Alkohol: etylenglykol, metanol, etanol.
  • Förgiftningar: kolmonoxid, cyanid.
 • Hyperfosfatemi
 • Metabol alkalos (ansamling av negativa joner på albumin).
CAT MUDPILES: Orsaker till metabolisk acidos med högt anjongap
CAT MUDPILES: Orsaker till metabolisk acidos med högt anjongap

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt