Referensvärden för ekokardiografi

Samtliga värden nedan är hämtade från Recommendations for Chamber Quantification: A Report  from the American Society  of Echocardiography’s Guidelines and Standards  Committee and the Chamber Quantification Writing  Group,  Developed in Conjunction with  the European  Association of Echocardiography, a Branch  of the European  Society  of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005;18:1440-1463.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt