Kliniska Manualer

Wells score för DVT (djup ventrombos kriterier)

Wells score för DVT (djup ventrombos kriterier)

DVT Score
DVT-score

Wells kriterier är ett stöd för diagnostik vid misstänkt lungemboli. Wells score används för att skatta ur sannolik lungemboli är. 

Tolkning

  • 0 till 3 poäng: Låg sannolikhet.
  • 4 eller fler poäng: Hög sannolikhet.

Fortsatt utredning rekommenderas vid 4 eller fler poäng. Utredning bör då göras med CT-Lungemboli.

D-dimer kan användas för att utesluta lungemboli. Vid positiv D-dimer bör man gå vidare med datortomografi. 

Viktigt

Patienter som använder med p-piller, östrogen, eller är gravida, eller befinner sig inom 8 veckor postpartum har en förhöjd risk som inte beaktas i Wells score. Dessa patienter skall alltid betraktas som högriskpatienter och därför utredas med CT-Lungemboli.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt