Kliniska Manualer

GRACE Score för hjärtinfarkt

GRACE Score används för att estimera mortalitet för patienter med STEMI, NSTEMI och instabil angina. GRACE Score skall användas om patienten fått någon av dessa tre diagnoser. GRACE Score har validerats i >20000 patienter, med flera externa kohorter. De flesta riktlinjer rekommenderar GRACE Score framför TIMI Score.

Beräkna GRACE Score

GRACE Score
Ålderår
Pulsslag/min
Systoliskt blodtryckmmHg
Kreatininmg/dl
Killip-klass
Sjukhusmortalitet, %

Referenser

Fox KA, Dabbous OH, Goldberg RJ, Pieper KS, Eagle KA, Van de Werf F, Avezum A,Goodman SG, Flather MD, Anderson FA Jr, Granger CB. Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE). BMJ. 2006 Nov 25;333(7578):1091. Epub 2006 Oct 10. PubMed PMID: 17032691; PubMed Central PMCID: PMC1661748.

Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, et al. Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score. BMJ Open. 2014;4(2):e004425.

Elbarouni B, Goodman SG, et al. Validation of the Global Registry of Acute Coronary Event (GRACE) risk score for in-hospital mortality in patients with acute coronary syndrome in Canada. Am Heart J. 2009 Sep;158(3):392-9. doi: 10.1016/j.ahj.2009.06.010.

Anderson F, FitzGerald G. Methods and formulas used to calculate the GRACE Risk Scores for patients presenting to hospital with an acute coronary syndrome: Center for Outcomes Research, University of Massachusetts Medical School.

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt