Kliniska Manualer

HAS-BLED Score

Innehåll

HAS-BLED
HAS-BLED Score

Tolkning

  • Totalt antal poäng: 9
  • 0-2 poäng: låg risk för blödning
  • 3 till 9 poäng: hög risk för blödning

Referens

A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Ron Pisters 1, Deirdre A Lane, Robby Nieuwlaat, Cees B de Vos, Harry J G M Crijns, Gregory Y H Lip. Chest. 2010 Nov;138(5):1093-100.

Abstract (översatt till svenska)

Mål: Trots omfattande användning av oral antikoagulation (OAC) hos patienter med förmaksflimmer och den ökade blödningsrisken i samband med sådan behandling finns inget praktiskt verktyg för att bedöma risken för blödning. Vi avsåg att utveckla ett praktisk verktyg för att uppskatta 1-årsrisken för allvarliga blödningar (intrakraniell blödning [hjärnblödning], hospitalisering, minskning i hemoglobin > 2 g/L och/eller behov av blodtransfusion) i en kohort av patienter med förmaksflimmer.

Metoder: Baserat på 3 978 patienter i Euro Heart Survey om förmaksflimmer, med fullständig uppföljning, användes alla univariata blödningsriskfaktorer i denna kohort i en multivariat analys tillsammans med historiska blödningsriskfaktorer. En ny blödningsriskpoäng benämnd HAS-BLED (Hypertension, Abnormal renal/liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile international normalized ratio, Elderly (> 65 years), Drugs/alcohol concomitantly) beräknades med riskfaktorer från kohorten.

Resultat: Femtiotre (1,5%) större blödningar inträffade under 1-års uppföljning. Den årliga risken för blödning ökade med ökande antal riskfaktorer. Den prediktiva precisionen i den totala populationen med signifikanta riskfaktorer i derivationskohorten (C-statistik 0,72) var konsekvent när den tillämpades i flera undergrupper. Tillämpning av den nya blödningsriskpoängen (HAS-BLED) gav liknande C-statistik utom när patienterna fick trombocytaggregationshämmande medel enbart eller ingen antitrombotisk behandling, med C-statistik på 0,91 respektive 0,85.

Slutsats: Detta enkla verktyg (HAS-BLED) kan bedöma den individuella blödningsrisken hos patienter med förmaksflimmer, vilket potentiellt stöder kliniskt beslutsfattande gällande antitrombotisk behandling hos patienter med förmaksflimmer.

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt