Kliniska Manualer

HAS-BLED Score

HAS-BLED Score

HAS-BLED
HAS-BLED Score

Tolkning

  • Totalt antal poäng: 9
  • 0-2 poäng: låg risk för blödning
  • 3 till 9 poäng: hög risk för blödning

Referens

A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Ron Pisters 1, Deirdre A Lane, Robby Nieuwlaat, Cees B de Vos, Harry J G M Crijns, Gregory Y H Lip. Chest. 2010 Nov;138(5):1093-100.

Abstract (översatt till svenska)

Mål: Trots omfattande användning av oral antikoagulation (OAC) hos patienter med förmaksflimmer och den ökade blödningsrisken i samband med sådan behandling finns inget praktiskt verktyg för att bedöma risken för blödning. Vi avsåg att utveckla ett praktisk verktyg för att uppskatta 1-årsrisken för allvarliga blödningar (intrakraniell blödning [hjärnblödning], hospitalisering, minskning i hemoglobin > 2 g/L och/eller behov av blodtransfusion) i en kohort av patienter med förmaksflimmer.

Metoder: Baserat på 3 978 patienter i Euro Heart Survey om förmaksflimmer, med fullständig uppföljning, användes alla univariata blödningsriskfaktorer i denna kohort i en multivariat analys tillsammans med historiska blödningsriskfaktorer. En ny blödningsriskpoäng benämnd HAS-BLED (Hypertension, Abnormal renal/liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile international normalized ratio, Elderly (> 65 years), Drugs/alcohol concomitantly) beräknades med riskfaktorer från kohorten.

Resultat: Femtiotre (1,5%) större blödningar inträffade under 1-års uppföljning. Den årliga risken för blödning ökade med ökande antal riskfaktorer. Den prediktiva precisionen i den totala populationen med signifikanta riskfaktorer i derivationskohorten (C-statistik 0,72) var konsekvent när den tillämpades i flera undergrupper. Tillämpning av den nya blödningsriskpoängen (HAS-BLED) gav liknande C-statistik utom när patienterna fick trombocytaggregationshämmande medel enbart eller ingen antitrombotisk behandling, med C-statistik på 0,91 respektive 0,85.

Slutsats: Detta enkla verktyg (HAS-BLED) kan bedöma den individuella blödningsrisken hos patienter med förmaksflimmer, vilket potentiellt stöder kliniskt beslutsfattande gällande antitrombotisk behandling hos patienter med förmaksflimmer.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt