Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil (trafik)-idrott, sport, motion

Mer information

ICD-10 kod för Person skadad i kollision mellan personbil och lätt lastbil (trafik)-idrott, sport, motion är V8720. Diagnosen klassificeras under kategorin Trafikolycka där olyckstypen är specificerad men där olycksoffrets transportsätt är okänt (V87), som finns i kapitlet Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98). Denna ICD-kod kommer från version ICD-10-SE som utges av Socialstyrelsen och uppdaterades 2020-06-01.

Mer om ICD-koder

ICD-10-SE är den svenska versionen av Världshälsoorganisationens (WHO) ICD-koder. ICD-kod används för att klassificera sjukdomar, tillstånd och interventioner.

WHO publicerade den elfte versionen av ICD-klassifikationen i juli 2018 men Socialstyrelsen har ännu inte publicerat en officiell svensk version. I nuläget utreder Socialstyrelsen införandet av ICD-11.

ICD-10-SE ersatte Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsen.

Vad är en fördjupningskod i ICD-kod?

En ICD-kod kan numera ha en femte bokstav, vilket är en fördjupningskod. Den möjliggör en mer detaljerad kodning. Om en fördjupningskod finns så framgår det här ovan.

ICD är en förkortning för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Lär dig EKG-tolkning på riktigt