Undernäring under graviditeten

ICD-10 kod för Undernäring under graviditeten är O259. Diagnosen klassificeras under kategorin Undernäring under graviditeten (O25), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99).…

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig EKG-tolkning på riktigt