Fluorgas och fluorväte

ICD-10 kod för Fluorgas och fluorväte är T595. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet…

Svavelväte

ICD-10 kod för Svavelväte är T596. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Koldioxid

ICD-10 kod för Koldioxid är T597. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Andra specificerade gaser, rök och ångor

ICD-10 kod för Andra specificerade gaser, rök och ångor är T598. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som…

Gaser, rök och ångor, ospecificerade

ICD-10 kod för Gaser, rök och ångor, ospecificerade är T599. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns…

Kväveoxider

ICD-10 kod för Kväveoxider är T590. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Svaveldioxid

ICD-10 kod för Svaveldioxid är T591. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Formaldehyd

ICD-10 kod för Formaldehyd är T592. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Tårgas

ICD-10 kod för Tårgas är T593. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Klorgas

ICD-10 kod för Klorgas är T594. Diagnosen klassificeras under kategorin Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor (T59), som finns i kapitlet Skador, förgiftningar…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt