Hydantoinderivat

ICD-10 kod för Hydantoinderivat är T420. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel (T42), som finns…

Karbamazepin

ICD-10 kod för Karbamazepin är T421. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel (T42), som finns…

Succinimider och oxazolidindioner

ICD-10 kod för Succinimider och oxazolidindioner är T422. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel (T42),…

Barbiturater

ICD-10 kod för Barbiturater är T423. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel (T42), som finns…

Bensodiazepiner

ICD-10 kod för Bensodiazepiner är T424. Diagnosen klassificeras under kategorin Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel (T42), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt