Hjärtsvikt hos nyfödd

ICD-10 kod för Hjärtsvikt hos nyfödd är P290. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns i kapitlet Vissa…

Hjärtdysrytmi hos nyfödd

ICD-10 kod för Hjärtdysrytmi hos nyfödd är P291. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns i kapitlet Vissa…

Hypertoni hos nyfödd

ICD-10 kod för Hypertoni hos nyfödd är P292. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns i kapitlet Vissa…

Kvardröjande fostercirkulation

ICD-10 kod för Kvardröjande fostercirkulation är P293. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns i kapitlet Vissa perinatala…

Persisterande pulmonell hypertension

ICD-10 kod för Persisterande pulmonell hypertension är P293B. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns i kapitlet Vissa…

Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd

ICD-10 kod för Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd är P294. Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden (P29), som finns…

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt