Kliniska Manualer

Korrigerad QT-tid (QTc tid)

Korrigerad QT-tid (QTc tid)

Korrigerad QT-tid (QTc)
QTc-tid enligt Bazzetms
QTc = QT interval / √ (RR interval)
QTc-tid enligt Fridericiams
QTc = QT interval / (RR interval)1/3
QTc-tid enligt Framinghamms
QTc = QT interval + 154 x (1 – RR interval)
QTc-tid enligt Hodgesms
QTc = QT interval + 1.75 x [(60 / RR interval) − 60]

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt