Kliniska Manualer

NIH Stroke Scale (NIHSS poängskala för stroke)

NIH Stroke Scale (NIHSS poängskala för stroke)

NIH Stroke Scale – Strokeskala
Ögonmotorik
Synfält
Facialispares
Armpares höger
Armpares vänster
Benpares höger
Benpares vänster
Extremitetsataxi
Sensibilitet
Språk
Dysartri
Sensoriskt neglekt
NIHSS Poäng

Referenser

Improved reliability of the NIH Stroke Scale using video training. NINDS TPA Stroke Study Group P Lyden 1, T Brott, B Tilley, K M Welch, E J Mascha, S Levine, E C Haley, J Grotta, J Marler. Stroke. 1994 Nov;25(11):2220-6.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt