Kliniska Manualer

PQ-tid och PQ-sträcka (intervall) på EKG

PQ-tid och PQ-sträcka (intervall) på EKG

PQ-tid och PQ-sträcka

PQ-tid mäts från början av P-vågen till början på QRS-komplext. Den isoelektriska linjen mellan slutet på P-vågen och början på kammarkomplexet kallas PQ-sträckan och avspeglar impulsfördröjningen i AV-noden. Egentligen nås AV-noden av förmaksimpulsen ungefär halvvägs inpå P-vågen (Figur 1). PQ-tid analyseras för att bedöma impulstransmission från förmak till kammare via AV-nod. PQ-tiden skall normalt vara mellan 0,12 och 0,22 sekunder. PQ-tiden kan både vara förlängd och förkortad vid olika tillstånd.

Figur 4. Patofysiologi vid förlängd och förkortad PQ-tid.
Figur 4. Patofysiologi vid förlängd och förkortad PQ-tid.

Med åldern inträder degenerativa förändringar i retledningssystemet och impulstransmissionen blir långsammare. Om PQ-tiden överstiger 0,22 sek föreligger AV-block I (atrioventrikulär block I). Beteckningen block är dock missvisande eftersom det bara är en förlångsamning. Notera att störningen inte behöver vara lokaliserad till AV-noden; den kan faktiskt finnas i omkringliggande förmaksmyokard eller His bunt. Det övre referensintervallet (0,22 sek) bör relateras till individens ålder och en övre gräns på 0,20 s är lämpligare för yngre individer, eftersom dessa har en snabbare AV-överledning (Figur 4).

AV-noden, som fortsätter i His bunt, utgör normalt den enda kommunikationen mellan förmak och kammare. Mellan förmaken och kamrarna finns nämligen en elektriskt isolerande bindvävsplatta. Vissa individer har dock en eller flera extra retledningsbanor (accessoriska banor) som perforerar bindvävsplattan och möjliggör för impulsen att beträda kamrarna direkt, utan fördröjning i AV-noden. Då förkortas PQ-tiden (<0,12 s). Den första delen av R-vågen blir dessutom trögt uppåtsluttande (kallas deltavåg) vilket beror på att impulsen initialt sprids utanför retledningssystemet vilket går långsammare. Resterande del av R-vågen ser oftast normal ut, så snart den normala AV-överledningen kommit ikapp. Eftersom kammaren exciteras tidigare än väntat kallas tillståndet preexcitationSe Figur 4.

PQ-sträckan är den isoelektriska linjen mellan slutet på P-vågen och början på QRS-komplexet. PQ-sträckan utgör baslinjen, med vilken man jämför nivån på J punkten och J-60 punkten. Detta är relevant särskilt vid bedömning av akut ischemisk hjärtsjukdom.

Kontroller vid EKG-tolkning

  • Normal PQ-tid: 0,12–0,22 s. PQ-tiden stiger med åldern.
  • Om PQ-tid >0,22 s föreligger AV-block grad I.
  • Om PQ-tid <0,12 s föreligger sannolikt preexcitation.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt