Kliniska Manualer

Referensvärden (normalvärden) för EKG-tolkning: Pediatrisk och neonatal

Tolkningsmetod för pediatrisk och neonatal EKG-tolkning

  1. Hjärtfrekvens
  2. Hjärtrytm
  3. P-våg
  4. PQ-tid
  5. QRS-komplexet
  6. ST-sträckan
  7. T-vågen
  8. U-våg
  9. QT-tid (QTc-tid)

Neonatala referensvärden

Tabell 1. Davignon et al: bästa data för neonatalperioden.

Dessa siffror kommer från Davignon et al och utgör de bästa data för neonatalperioden. Intervallerna är 98% konfidensintervall och medelvärdet anges i parentesen. Värden utan intervall utgör 98:e percentilen (övre normalgränsen).

Ålder<1 dag1–3 dagar3–7 dagar7–30 dagar1–3 mån3–6 mån6–12 mån1–3 år3–5 år5–8 år8–12 år12–16 år>16 år
Hjärtfrekvens (slag/min)93–155 (122)91–158 (124)90–166 (128)106–182 (148)120–179 (149)105–185 (142)107–168 (132)90–151 (119)73–137 (108)65–133 (100)63–129 (92)66–120 (86)50 – 120
El-axel (grader)58–168 (>135)65–171 (>134)76–168 (>133)65–159 (110)31–115 (75)7–105 (60)7–98 (54)8–100 (55)7–104 (55)10–140 (66)9–115 (61)11–133 (58)-15 – 110
QRS-tid21–7622–6721–6822–7923–7522–7923–7627–7530–7232–7932–8534–880.05 – 0.10
PQ-tid79–160 (107)81–139 (108)75–137 (104)73–138 (101)73–130 (98)74–145 (106)73–156 (156)82–148 (114)85–161 (118)90–164 (124)87–171 (128)92–175 (135)0.12 – 0.20
Q i III (mm)0.1–50.1–50.1–50.1–50.1–5<6.6<6.3<5.3<4.2<3.2<2.7<3.0<3
R i V1 (mm)5–27 (14)5–27 (15)3–25 (13)3–22 (11)3–19 (10)3–20 (10)2–20 (9)3–18 (9)2–18 (8)1–13 (7)0.5–10 (6)0.5–10 (5)0.5 – 14
S i V1 (mm)0.5–23 (9)0.5–21 (10)0.5–17 (7)0.5–12 (4)0.5–13 (5)0.5–17 (6)0.5–18 (7)1–21 (9)2–22 (10)3–24 (12)3–26 (12)3–22 (11)0.5 – 23
R/S-kvot i V10.2–9.8 (2.3)0.2–6.0 (2.0)0.2–9.8 (2.8)1.0–7.0 (2.9)0.3–7.5 (2.3)0.2–6.0 (2.4)0.1–3.9 (1.8)0.1–4.2 (1.4)0–2.8 (0.9)0–2.0 (0.8)0–1.9 (0.6)0–1.8 (0.5)
R i V6 (mm)0–12 (5)0.1–12 (5)0.5–12 (5)3–17 (8)5–22 (12)6–23 (14)6–23 (13)6–23 (14)9–25 (15)9–27 (17)10–26 (17)7–23 (15)4 – 21
S i V6 (mm)0.2–10 (4)0.2–10 (3)0.4–10 (4)0.2–10 (3)0.3–7 (3)0.2–10 (3)0.2–8 (2)0.1–7 (2)0.1–6 (2)0.1–4 (1)0.0–4 (1)0–4 (1)0 – 4
R/S-kvot i V60.5–9 (2.5)0.5–11 (3)0.5–10 (2.5)0.5–12 (4)0.5–12 (4.5)0.5–18 (6.5)0.5–22 (8)0.5–28 (9.5)0.8–30 (11)1–30 (12)2–33 (14)2–39 (15)

Barn, översikt

Tabell 2 – Rijnbeek et al: referensvärden för de viktigaste parametrarna vid EKG-tolkning.

Siffrorna är medianvärden tillsammans med 2:a och 98:e percentilen. Dessa data är från Rijnbeek et al och utgör de bästa tillgängliga data för barn från 1 månad till 16 års ålder. Siffrorna för perioden 0–1 månad är mindre pålitliga än Davignon et al (pga litet stickprov).

0–1 mån1–3 mån3–6 mån6–12 mån1–3 år3–5 år5–8 år8–12 år12–16 år
Hjärtfrekvens (slag/min)Pojkar160 (129, 192)152 (126, 187)134 (112, 165)128 (106, 194)119 (97, 155)98 (73, 123)88 (62, 113)78 (55, 101)73 (48, 99)
Flickor155 (136, 216)154 (126, 200)139 (122, 191)134 (106, 187)128 (95, 178)101 (78, 124)89 (68, 115)80 (58, 110)76 (54, 107)
P-vågens el-axelPojkar56 (13, 99)52 (10, 73)49 (–5, 70)49 (9, 87)48 (–12, 78)43 (–13, 69)41 (–54, 72)39 (–17, 76)40 (–24, 76)
Flickor52 (24, 80)48 (20, 77)51 (16, 80)50 (14, 69)47 (1, 90)44 (–6, 90)42 (–13, 77)42 (–15, 82)45 (–18, 77)
P-vågsdurationPojkar78 (64, 85)79 (65, 98)81 (64, 103)80 (66, 96)80 (63, 113)87 (67, 102)92 (73, 108)98 (78, 117)100 (82, 118)
Flickor79 (69, 106)78 (62, 105)78 (63, 106)80 (64, 07)83 (62, 104)84 (66, 101)89 (71, 107)94 (75, 114)98 (78, 122)
PQ-tid (ms)Pojkar99 (77, 120)98 (85, 120)106 (87, 134)114 (82, 141)118 (86, 151)121 (98, 152)129 (99, 160)134 (105, 174)139 (107, 178)
Flickor101 (91, 121)99 (78, 133)106 (84, 127)109 (88, 133)113 (78, 147)123 (99, 153)124 (92, 156)129 (103, 163)135 (106, 176)
El-axel (QRS axel, grader)Pojkar97 (75, 140)87 (37, 138)66 (–6, 107)68 (14, 122)64 (–4, 118)70 (7, 112)70 (–10, 112)70 (–21, 114)65 (–9, 112)
Flickor110 (63, 155)80 (39, 121)70 (17, 108)67 (1, 102)69 (2, 121)69 (3, 106)74 (27, 117)66 (5, 117)66 (5, 101)
QRS-tid (ms)Pojkar67 (50, 85)64 (52, 77)66 (54, 85)69 (52, 86)71 (54, 88)75 (58, 92)80 (63, 98)85 (67, 103)91 (78, 111)
Flickor67 (54, 79)63 (48, 77)64 (50, 78)64 (52, 80)68 (54, 85)71 (58, 88)77 (59, 95)82 (66, 99)87 (72, 106)
QTc intervall (ms, med Bazzets formel)Pojkar413 (378, 448)419 (396, 458)422 (391, 453)411 (379, 449)412 (383, 455)412 (377, 448)411 (371, 443)411 (373, 440)407 (362, 449)

Barn, P-våg

Tabell 3 – Rijnbeek et al: referensvärden för P-vågens amplitud

Här presenteras medianvärdet och inom parentes den 98:e percentilen (övre normalgräns). Värdena anges i millivolt (mV). Multiplicera med 10 för att omvandla till millimeter (mm).

Avledning0–1 mån1–3 mån3–6 mån6–12 mån1–3 år3–5 år5–8 år8–12 år12–16 år
IIPojkar0.15 (0.23)0.16 (0.25)0.15 (0.22)0.16 (0.26)0.15 (0.25)0.13 (0.23)0.12 (0.22)0.12 (0.22)0.13 (0.24)
Flickor0.16 (0.25)0.16 (0.23)0.16 (0.23)0.16 (0.24)0.16 (0.25)0.13 (0.23)0.12 (0.24)0.14 (0.24)0.15 (0.26)
V1Pojkar0.12 (0.22)0.10 (0.19)0.09 (0.17)0.10 (0.17)0.13 (0.20)0.12 (0.19)0.12 (0.20)0.11 (0.19)0.11 (0.18)
Flickor0.10 (0.19)0.10 (0.16)0.10 (0.16)0.11 (0.21)0.12 (0.20)0.12 (0.20)0.11 (0.18)0.11 (0.19)0.10 (0.17)

Barn Q-våg

Tabell 4 – Rijnbeek et al: referensvärden för Q-vågens amplitud

Här presenteras medianvärdet och inom parentes den 98:e percentilen (övre normalgräns). Värdena anges i millivolt (mV). Multiplicera med 10 för att omvandla till millimeter (mm).

Avledning0–1 mån1–3 mån3–6 mån6–12 mån1–3 år3–5 år5–8 år8–12 år12–16 år
IIPojkar0.14 (0.23)0.18 (0.32)0.14 (0.34)0.18 (0.48)0.15 (0.44)0.11 (0.26)0.10 (0.28)0.09 (0.24)0.08 (0.21)
Flickor0.09 (0.26)0.14 (0.32)0.15 (0.43)0.16 (0.44)0.16 (0.48)0.13 (0.27)0.08 (0.26)0.08 (0.21)0.09 (0.20)
IIIPojkar0.15 (0.26)0.29 (0.50)0.31 (0.71)0.35 (0.79)0.30 (0.74)0.19 (0.46)0.15 (0.36)0.10 (0.28)0.10 (0.29)
Flickor0.18 (0.35)0.24 (0.50)0.28 (0.65)0.34 (0.79)0.31 (0.73)0.18 (0.40)0.16 (0.38)0.10 (0.27)0.10 (0.21)
aVFPojkar0.13 (0.23)0.20 (0.35)0.20 (0.40)0.22 (0.58)0.20 (0.54)0.14 (0.34)0.12 (0.25)0.09 (0.25)0.08 (0.23)
Flickor0.10 (0.27)0.17 (0.35)0.20 (0.44)0.23 (0.52)0.20 (0.54)0.12 (0.31)0.11 (0.31)0.08 (0.21)0.09 (0.18)
V6Pojkar0.11 (0.22)0.16 (0.31)0.17 (0.35)0.20 (0.60)0.20 (0.56)0.15 (0.42)0.12 (0.39)0.12 (0.43)0.11 (0.43)
Flickor0.09 (0.17)0.15 (0.37)0.15 (0.40)0.18 (0.39)0.17 (0.49)0.15 (0.42)0.10 (0.41)0.11 (0.34)0.09 (0.23)

Barn R-våg

Tabell 5 – Rijnbeek et al: referensvärden för R-vågens amplitud

Här presenteras medianvärdet och inom parentes den 98:e percentilen (övre normalgräns). Värdena anges i millivolt (mV). Multiplicera med 10 för att omvandla till millimeter (mm).

Avledning0–1 mån1–3 mån3–6 mån6–12 mån1–3 år3–5 år5–8 år8–12 år12–16 år
IPojkar0.25 (0.45)0.56 (1.12)0.80 (1.52)0.82 (1.52)0.77 (1.37)0.63 (1.09)0.62 (1.16)0.59 (1.04)0.58 (1.09)
Flickor0.31 (0.62)0.55 (1.09)0.74 (1.26)0.75 (1.38)0.68 (1.52)0.65 (1.20)0.49 (1.00)0.54 (1.21)0.48 (1.02)
IIPojkar0.64 (1.28)1.08 (1.76)1.27 (1.97)1.27 (2.09)1.27 (2.47)1.36 (2.20)1.24 (2.42)1.39 (2.23)1.31 (2.08)
Flickor0.70 (1.21)1.15 (2.04)1.33 (2.24)1.35 (2.21)1.27 (2.34)1.38 (2.24)1.33 (2.27)1.32 (2.29)1.32 (2.03)
IIIPojkar0.79 (1.44)0.76 (1.60)0.72 (1.50)0.82 (1.65)0.80 (1.96)0.94 (1.82)0.80 (1.92)0.89 (1.86)0.85 (1.74)
Flickor0.85 (1.50)0.91 (1.82)0.95 (1.85)0.90 (1.95)0.96 (2.00)0.94 (1.96)1.03 (2.09)0.92 (1.88)0.88 (1.66)
aVLPojkar0.16 (0.32)0.35 (0.66)0.40 (1.09)0.44 (1.04)0.38 (0.86)0.26 (0.58)0.22 (0.70)0.17 (0.52)0.19 (0.69)
Flickor0.18 (0.45)0.25 (0.69)0.37 (0.78)0.40 (0.92)0.38 (1.02)0.24 (0.70)0.18 (0.55)0.17 (0.69)0.16 (0.53)
aVFPojkar0.59 (1.36)0.88 (1.58)0.93 (1.70)0.96 (1.81)1.00 (2.20)1.13 (1.97)1.00 (2.19)1.16 (2.00)1.06 (1.88)
Flickor0.72 (1.26)0.98 (1.91)1.07 (1.82)1.11 (2.04)1.10 (2.08)1.14 (2.06)1.20 (2.17)1.09 (2.06)1.10 (1.84)
V3RPojkar0.62 (1.04)0.58 (1.24)0.57 (1.20)0.48 (1.24)0.49 (1.06)0.41 (0.81)0.23 (0.63)0.22 (0.51)0.19 (0.54)
Flickor0.68 (1.26)0.55 (0.93)0.49 (1.11)0.42 (0.98)0.43 (0.92)0.34 (0.64)0.21 (0.57)0.19 (0.47)0.17 (0.49)
V1Pojkar1.10 (2.05)1.23 (2.07)1.32 (2.20)1.12 (2.14)1.08 (2.11)0.95 (1.78)0.63 (1.48)0.54 (1.14)0.48 (1.18)
Flickor1.35 (2.22)1.17 (1.99)1.14 (2.04)1.01 (1.92)1.01 (1.91)0.77 (1.38)0.55 (1.24)0.49 (1.14)0.35 (1.10)
V2Pojkar1.83 (2.67)1.82 (2.63)2.08 (2.54)1.94 (2.51)1.82 (2.41)1.58 (2.26)1.21 (2.22)1.02 (1.90)0.94 (1.87)
Flickor1.83 (2.17)1.81 (2.45)1.88 (2.60)1.82 (2.36)1.75 (2.38)1.41 (2.25)1.06 (1.91)0.90 (1.86)0.69 (1.57)
V4Pojkar1.80 (2.62)2.30 (3.05)2.32 (3.23)2.27 (3.32)2.37 (3.38)2.42 (3.30)2.11 (3.11)1.86 (3.16)1.87 (3.06)
Flickor1.68 (2.21)2.26 (3.26)2.26 (3.31)2.23 (3.09)2.21 (3.54)2.24 (3.38)1.84 (3.04)1.72 (3.23)1.24 (2.55)
V6Pojkar1.00 (1.78)1.55 (2.23)1.65 (2.73)1.70 (2.79)1.79 (2.96)1.94 (3.14)1.97 (2.98)2.18 (3.24)2.02 (3.05)
Flickor0.93 (1.64)1.51 (2.67)1.60 (2.80)1.68 (2.74)1.68 (2.67)1.89 (2.91)2.05 (3.25)2.00 (3.04)1.65 (2.52)

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt