Kliniska Manualer

U-våg på EKG

U-våg på EKG

U-vågen

Hos vissa individer ses ibland en U-våg och dess uppkomstmekanism är oklar. U-våg syns bäst i V2-V4 och är vanligare hos unga och vältränade individer och ses oftast vid låg hjärtfrekvens. I motsats till T-vågen är den uppåtgående delen av U-vågen oftast brantare än den nedåtgående och dess amplitud är betydligt lägre än T-vågens. Nästan alla individer har en U-våg vid invasiv elektrofysiologisk undersökning. Negativ U-våg är sällsynt men har hög specificitet för hjärtsjukdom såsom hypertoni, ischemi osv. Om en negativ U-våg ligger nära T-vågen kan det se ut som begynnande T-vågsinvertering.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt