Kliniska Manualer

Wells score för lungemboli (Wells kriterier)

Wells score för lungemboli (Wells kriterier)

Wells kriterier är ett stöd för diagnostik vid misstänkt lungemboli. Wells score används för att skatta ur sannolik lungemboli är.

Lungemboliscore
Resultat
Wells score

Tolkning

  • 0 till 3 poäng: Låg sannolikhet för lungemboli.
  • 4 eller fler poäng: Hög sannolikhet för lungemboli.

Fortsatt utredning rekommenderas vid 4 eller fler poäng. Utredning bör då göras med CT-Lungemboli.

D-dimer kan användas för att utesluta lungemboli. Vid positiv D-dimer bör man gå vidare med datortomografi. Observera att vid långdragen anamnes kan D-dimer vara falsk negativt.

Viktigt

Patienter som använder med p-piller, östrogen, eller är gravida, eller befinner sig inom 8 veckor postpartum har en förhöjd risk som inte beaktas i Wells score. Dessa patienter skall alltid betraktas som högriskpatienter och därför utredas med CT-Lungemboli.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt