Kliniska Manualer

San Francisco Syncope Rule

San Francisco Syncope Rule
EKG förändrat sedan föregående EKG-registrering, eller förekomst av arytmier (oavsett typ av arytmi).
Resultatpoäng

Tolkning

PoängTolkning
0 kriterier uppfylldaLåg risk för allvarlig händelse
1 eller fler kritier uppfylldaMåttlig till hög risk för allvarlig händelse

När används San Fransisco Syncope Rule?

Vuxna patienter som söker på akutmottagningen för synkope eller pre-synkope av oklar orsak. Patienten måste vara vid sitt habituella neurologiska tillstånd för att bedömningen ska kunna göras.

När ska San Fransisco Syncope Rule inte användas?

  • Vid nytillkomna neurologiska bortfall / symptom.
  • Vid förändrat psykiskt status.
  • Vid medvetandeförlust orsakad av intoxikation (läkemedel, alkohol). Vid kramper.
  • Vid medvetandeförlust till följd av trauma mot huvudet.

Mer om San Francisco Syncope Rule

San Francisco Syncope Rule identifierar patienter med måttlig till hög risk för allvarliga händelser efter synkope. Det innebär att verktyget används för att identifiera de som behöver fortsatt utredning och åtgärd.

Förekomst av ett eller fler kriterier innebär att patienten inte tillhör gruppen med låg risk; detta innebär att patienten har måttlig till hög risk för allvarliga händelser (död, hjärtinfarkt, allvarlig arytmi, lungemboli, stroke, subaraknoidalblödning, annan allvarlig blödning, nytt besök på akutmottagning).

Verktyget har enligt originalpublikationen 96% sensitivitet och 62% specificitet för allvarliga händelser, med negativt prediktivt värde på 99.2%, och positivt prediktig värde på 24.8%.

Referenser

Quinn J, McDermott D, Stiell I, Kohn M, Wells G. Prospective validation of the San Francisco Syncope Rule to predict patients with serious outcomes. Annals of Emergency Medicine 2006, 47 (5): 448-54.

Birnbaum A, Esses D, Bijur P, Wollowitz A, Gallagher EJ. Failure to validate the San Francisco Syncope Rule in an independent emergency department population. Annals of Emergency Medicine 2008, 52 (2): 151-9

Innehåll

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt