Kliniska Manualer

CHADS-VASc (CHA2DS2-VASc) – Riskbedömning av strokerisk vid förmaksflimmer

CHADS-VASc (CHA2DS2-VASc) – Riskbedömning av strokerisk vid förmaksflimmer

Vad är CHADS-VASc (CHA2DS2-VASc)?

Det finns flera modeller för att riskstratifiera patienter med förmaksflimmer och i dagsläget är CHADS-VASc den mest använda modellen. Syftet med CHADS-VASc är att identifiera patienter med hög risk för stroke, TIA eller systemisk tromboembolism och sätta in behandling med antikoagulantia (eller trombocythämmare). CHADS-VASc predikterar (förutsäger) risken för tromboembolism (stroke, TIA, systemisk tromboembolism) de kommande 12 månaderna och beräkningarna gäller för obehandlade patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer.

Beräkna CHA2DS2-VASc

CHADS-VASC
Ålder
Komorbiditet och kön

Resultat

Poäng

Rekommendation

MänKvinnor
PoängRekommendationEvidensRekommendationEvidens
0Ingen behandlingHögIngen behandlingHög
1Oral antikoagulation (warfarin eller NOAK1 övervägs för manliga patienter med 1 poäng eller mer. Patientens preferenser och balansen mellan risk och nytta avgör om behandling initieras.HögIngen behandlingHög
2Oral antikoagulation (warfarin eller NOAK rekommenderas för alla manliga patienter med 2 poäng eller mer.Mycket hög.Oral antikoagulation (warfarin eller NOAK övervägs för kvinnliga patienter med 2 poäng eller mer. Patientens preferenser och balansen mellan risk och nytta avgör om behandling initieras.Hög
3-9Som ovanMycket hög.Oral antikoagulation (warfarin eller NOAK rekommenderas för alla kvinnliga patienter med 3 poäng eller mer.Mycket hög
1NOAK = novel oral anticoagulants (nya orala antikoagulantia) inkluderar apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®), edoxaban (Lixiana®), rivaroxaban (Xarelto®).
Om oral antikoagulation är indicerad bör NOAK väljas med undantag för patienter med måttlig till uttalad mitralstenos eller mekaniska hjärtklaffar; för dessa patienter väljs istället warfarin (Klass 1 B rekommendation).

Risk för stroke/TIA/tromboembolism baserat på CHADS-VASC poäng

PoängÅrlig risk för stroke, TIA eller annan tromboembolism
00%
11.3%
22.2%
33.2%
44.0%
56.7%
69.8%
79.6%
86.7%
915.2%

I kliniska prövningar (se nedan) har patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och 0 poäng på CHADS-VASc haft väldigt låg incidens av tromboemboliska händelser, varför man bör överväga att avstå från att behandla. Bland patienter som aktualiseras för antikoagulation bör blödningsrisk beräknas med riskmodeller som ATRIA eller HASBLED. Det finns i bästa fall svagt stöd för att acetylsalicylsyra (ASA) kan användas som monoterapi (det innebär att acetylsalicylsyra som regel inte ska användas som strokeprevention).

Tolkning av CHADS-VASc

CHADS-VASc ScoreRisk för ischemisk strokeRisk för stroke/TIA/systemisk tromboembolism
00.2%0.3%
10.6%0.9%
22.2%2.9%
33.2%4.6%
44.8%6.7%
57.2%10.0%
69.7%13.6%
711.2%15.7%
810.8%15.2%
912.2%17.4%

Från Friberg 2012.

Observera den paradoxala riskminskningen mellan 7 och 8 poäng; trots denna rekommenderas att man betraktar varje poängstegring som en riskökning.

Referenser

Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010 Feb;137(2):263-72. doi: 10.1378/chest.09-1584. Epub 2009 Sep 17. PubMed PMID: 19762550.

Ntaios G, et al. CHADS2, CHA2DS2-VASc, and long-term stroke outcome in patients without atrial fibrillation. March 12, 2013 80:1009-1017; published ahead of print February 13, 2013

Friberg L, Rosenqvist M, Lip GY. Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. Eur Heart J. 2012 Jun;33(12):1500-10. doi: 10.1093/eurheartj/ehr488. Epub 2012 Jan 13. PubMed PMID: 22246443.

Okumura K, Inoue H, Atarashi H, Yamashita T, Tomita H, Origasa H; J-RHYTHM Registry Investigators.Validation of CHA₂DS₂-VASc and HAS-BLED scores in Japanese patients with nonvalvular atrial fibrillation: an analysis of the J-RHYTHM Registry. Circ J. 2014;78(7):1593-9. Epub 2014 Apr 22.

Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, Savelieva I, Atar D, Hohnloser SH, Hindricks G, Kirchhof P; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2012 Nov;33(21):2719-47. doi: 10.1093/eurheartj/ehs253. Epub 2012 Aug 24. Erratum in: Eur Heart J. 2013 Mar;34(10):790. Eur Heart J. 2013 Sep;34(36):2850-1. PubMed PMID: 22922413.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt