Kliniska Manualer

Q-våg på EKG

Q-våg på EKG

Q-vågor

Det är viktigt att särskilja normala från patologiska Q-vågor. Vissa Q-vågor är normalfysiologiska eller normalvarianter medan andra är relativt säkra tecken på tidigare (genomgången) hjärtinfarkt. Man särskiljer normala från patologiska genom att bedöma Q-vågens duration och amplitud. Patologiska Q-vågor definieras enligt följande kriterier (se även Figur 10):

  • Alla Q-vågor i V2-V3.
  • Alla QS-komplex i V2-V3.
  • QS-komplex eller Q-våg ≥0.03 sekunder och ≥1 mm djup i två grannliggande avledningar i följande grupper:
    • I, aVL
    • V1-V6
    • II, aVF, III
Figur 10. Definition av patologiska Q-vågor på EKG. Dessa EKG-förändringar talar starkt för genomgången hjärtinfarkt, förutsatt att patienten inte har ett vänstergrenblock eller vänsterkammarhypertrofi. Kriterierna är fastställda av ESC (Thygesen et al, Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction).
Figur 10. Definition av patologiska Q-vågor på EKG. Dessa EKG-förändringar talar starkt för genomgången hjärtinfarkt, förutsatt att patienten inte har ett vänstergrenblock eller vänsterkammarhypertrofi. Kriterierna är fastställda av ESC (Thygesen et al, Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction, 2019).

Normalvarianter och normalfynd

Septala q-vågor är små q-vågor i laterala avledningar (V5, V6, aVL och I, sällan i V4) och uppstår då septum depolariserar vilket ger en vektor riktad framåt höger (dvs bort från dessa avledningar).

En isolerad och inte sällan stor Q-våg kan ibland ses i avledning III. Denna Q-vågens djup varierar med andningen och kallas därför respiratorisk Q-våg.

Du är inte inloggad.

Abnormala och/eller nytillkomna Q-vågor

Q-vågsinfarkt (genomgången hjärtinfarkt som efterlämnat patologiska Q-vågor) är den vanligaste orsaken till patologiska Q-vågor på EKG. Kriterier för Q-vågsinfarkt visas i Figur 10. Om kriterierna är uppfyllt i två anatomiskt intilliggande avledningar så uppfyller patienten kriteriet för Q-vågsinfarkt. Notera att även vänstersidig pneumothorax, dextrocardia, extensiv perimyokardit, kardiomyopati, amyloidos, skänkelblock (vänstergrenblock), preexcitation, kammarhypertrofi (vänsterkammarhypertrofi) och akut cor pulmonale kan ge nytillkomna eller abnormala Q-vågor. Den kliniska bilden får vägleda differentialdiagnostiken mot Q-vågsinfarkt. Ytterligare exempel visas i Figur 11.

Figur 11. Normala och patologiska Q-vågor.
Figur 11. Normala och patologiska Q-vågor.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt