0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Vänstergrenblock

Vid vänstergrenblock är vänster skänkel defekt och aktivering av vänster kammare sker via impulser från höger kammare. Ledningshindret kan sitta antingen i huvudskänkeln eller bilateralt i fasciklarna. Kardinalfyndet vid vänstergrenblock är QRS-tid ≥0,12 sek, djup och bred S-våg i V1 samt bred och klumpig R-våg i V6. Se Figur 99 B.

Figur 99. Högergrenblock och vänstergrenblock.
Figur 99. Högergrenblock och vänstergrenblock.

EKG-kriterier för vänstergrenblock

 • QRS-tid ≥0,12 s.
 • Avledning V1-V2: djup och bred S-våg. Den lilla r-vågen saknas eller är mindre än normalt. Om den saknas registreras ett QS-komplex i V1 och eventuellt i V2 men ytterst sällan i V3. S-vågen i V1 kan vara hackig och påminna om ett ”W”.
 • Avledning V5-V6: Bred, klumpig, helt positiv och eventuellt lite hackig R-våg.
 • Avledning I och aVL: liknande förändringar som i V5-V6.
 • ST-T-förändringar: Vänstersidiga avledningar (V5, V6, I och aVL) uppvisar T-vågsinversioner och ST-sänkningar. V1–V3 visar ST-höjning och positiva T-vågor (ST-höjningen är ytterst sällan högre än 5 mm).

Elektrofysiologisk förklaring

Normalt börjar depolarisation av kammarna i septum, som försörjs av Purkinjefibrer från vänster skänkel. Septums aktivering börjar i vänstra delen av septum och går mot högra delen (se kapitel 1). Den lilla vektorn som septum genererar blir riktad framåt och höger, dvs mot V1 och V2. I V1–V2 registreras därför en liten r-våg. Samma vektor registreras som en liten q-våg (septal q-våg) i V5–V6.

Vid vänstergrenblock aktiveras merparten av septum istället via impulser från höger kammare. Därför dämpas, eller försvinner, den lilla r-vågen i V1–V2 samt den septala q-vågen i V5–V6. Därefter fortsätter impulserna mot vänster kammares fria vägg och vektorn är fortsatt riktad åt vänster. Detta ger en bred och djup S-våg i V1 (om den lilla r-vågen saknas kommer V1 visa ett QS-komplex). Vänstersidiga avledningar registrerar vektorn som en bred, klumpig och eventuellt hackig R-våg. Hacket är oftast vara lokaliserat på R-vågens apex.

Du är inte inloggad.

El-axeln kan vara oförändrad, vänsterställd eller i sällsynta fall högerställd. Vänsterställd talar för grövre vänstergrenblock.

Klinisk betydelse

Vänstergrenblock påverkar vänster kammares kontraktilitet och effektivitet. Detta förklarar sannolikt varför vänstergrenblock är associerat med sämre kardiovaskulär prognos, särskilt hos personer med andra hjärtsjukdomar. Vänstergrenblock är starkt associerat till hypertoni, hypertrofi samt kranskärlssjukdom. Framingham-studien visade att förvärvat vänstergrenblock korrelerade med sju gånger högre risk för hjärtsvikt, dubbelt så hög risk för kranskärlssjukdom och dessutom var vänsterkammarhypertrofi betydligt vanligare vid vänstergrenblock. Bland yngre individer är vänstergrenblock ytterst ovanligt och prognosen för isolerat vänstergrenblock hos yngre patient som för övrigt är hjärtfrisk tycks vara god. LBBB kan också orsakas av klaffsjukdom, kardiomyopati och myokardit.

Ischemidiagnostik vid vänstergrenblock

Vg se diskussion i kapitlet om ischemisk hjärtsjukdom.

Hypertrofi och vänstergrenblock

Vid vänsterkammarhypertrofi är myokardmassan större än normalt och därför tar de- och repolarisation längre tid. Detta leder till något förlängd QRS-tid (dock inte i paritet med skänkelblocken). Vidare kan själva QRS-morfologin påminna om (inkomplett) vänstergrenblock. Trots detta brukar det vara enkelt att särskilja vänstergrenblock från vänsterkammarhypertrofi. Vid hypertrofi finns oftast septala q-vågor bevarade i V5–V6, aVL och I (de kan vara accentuerade). Kraftiga QRS-amplituder talar för hypertrofi. Lång QRS-tid talar för vänstergrenblock. Självfallet kan båda dessa tillstånd föreligga samtidigt.

Inkomplett vänstergrenblock

Inkomplett vänstergrenblock är faktiskt ovanligare än den kompletta varianten. Vid inkomplett vänstergrenblock är överledningen i vänster skänkel förlångsammad så att den initiala depolarisationen kommer från höger kammare/skänkel men strax därefter tar impulser från vänster skänkel över. Septum hinner aktiveras från höger till vänster men resten av vänster kammare aktiveras normalt via vänster skänkel. Därför kan initiala QRS-mönstret likna vänstergrenblock och QRS-tiden är förlängd men <0.12 s. Inkomplett vänstergrenblock kan ibland vara svårt att skilja från vänsterkammarhypertrofi. Ofta övergår inkompletta vänstergrenblock till kompletta sådana.

 • QRS-tid > 0,10 men < 0,12 sek.
 • R-vågens topptid (R wave peak time) förlängs (³ 0,06 sek) i V5, V6.
 • Frånvaro av normal septal q-våg i V5, V6, I och aVL.
 • Hack i den uppåtgående delen av R-vågen i V5, V6, aVL, I.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt