Avsnitt 3 av 5
Pågående

Arytmier och EKG innan och under hjärtstopp

Majoriteten av alla plötsliga hjärtstopp orsakas av ventrikulära takyarytmier. I detta kapitel beskrivs de elektrokardiografiska (EKG) manifestationerna av ventrikulär ektopi, monomorf ventrikeltakykardi, polymorf ventrikeltakykardi, ventrikelfladder och ventrikelflimmer. Att känna igen dessa ventrikulära arytmier är avgörande på grund av deras livshotande natur. I kapitlet presenteras verkliga fall av hjärtstopp (Greenwald et al), med upprepade och kronologiskt presenterade, vilket illustrerar den elektrokardiografiska utvecklingen av ventrikulära takyarytmier vid hjärtstopp.

Referenser

Greenwald SD. Development and analysis of a ventricular fibrillation detector. M.S. thesis, MIT Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 1986.

Goldberger, A., Amaral, L., Glass, L., Hausdorff, J., Ivanov, P. C., Mark, R., … & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation. 101 (23), pp. e215–e220.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning

Lär dig EKG-tolkning på riktigt