Kliniska Manualer

Sgarbossa kriterier

Sgarbossa kriterier

Resultat

Poäng:


Figure 1A. Sgarbossas kriterier för akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock. Studier visar att ≥3 poäng ger en sensitivitet på 20-36% och specificitet på 90-98%
Figur 1. Sgarbossas kriterier för akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock. Studier visar att ≥3 poäng ger en sensitivitet på 20-36% och specificitet på 90-98%

Vid vänstergrenblock (LBBB) är depolarisation och repolarisation av vänster kammare så abnormal att QRS-komplexet och ST-sträckan blir kraftigt förändrad. Vid ischemidiagnostik är ST-T-sträckan av primärt intresse och vid vänstergrenblock är det mycket svårt att bedöma om akut ischemi föreligger. Vänstergrenblocket kan nämligen maskera akuta ST-T-förändringar (ST-höjningar och ST-sänkningar). Sgarbossa kriterierna är tre enkla kriterier som kan användas för att bedöma om akut ischemi föreligger, trots vänstergrenblock.

Oavsett antalet poäng så bör man misstänka akut ischemi om något av kriterierna uppfylls. Vid 3 poäng eller mer är specificiteten för akut hjärtinfarkt cirka 90%. Man kan inte utesluta akut ischemi med hjälp av dessa kriterier (dvs 0 poäng utesluter inte akute ischemi).

Läs mer: Vänstergrenblock vid akuta koronara syndrom.

Referenser

Sgarbossa EB, Pinski SL, Barbagelata A, Underwood DA, Gates KB, Topol EJ, Califf RM, Wagner GS. Electrocardiographic diagnosis of evolving acute myocardial infarction in the presence of left bundle-branch block. GUSTO-1 (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries) Investigators. N Engl J Med. 1996 Feb 22;334(8):481-7. Erratum in: N Engl J Med 1996 Apr 4;334(14):931. PubMed PMID: 8559200.

Smith SW, Dodd KW, Henry TD, Dvorak DM, Pearce LA. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. Ann Emerg Med. 2012 Dec;60(6):766-76. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.07.119. Epub 2012 Aug 31. Erratum in: Ann Emerg Med. 2013 Oct;62(4):302. PubMed PMID: 22939607.

Cai Q, Mehta N, Sgarbossa EB, Pinski SL, Wagner GS, Califf RM, Barbagelata A. The left bundle-branch block puzzle in the 2013 ST-elevation myocardial infarction guideline: from falsely declaring emergency to denying reperfusion in a high-risk population. Are the Sgarbossa Criteria ready for prime time? Am Heart J. 2013 Sep;166(3):409-13. doi: 10.1016/j.ahj.2013.03.032. Epub 2013 Aug 6. PubMed PMID: 24016487.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt