EKG-test 1

Detta är det första EKG-testet. Det är en blandning av fall som förekommer inom akutmedicin och primärvård.