EKG-test 1

Detta är det första EKG-testet. Det är en blandning av fall som förekommer inom akutmedicin och primärvård.

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!