EKG Test 3

Detta test består av 8 fall med fokus på bröstsmärta.

EKG Lathund fickhandbok pdf ladda ner

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning!

Lär dig tolka EKG på riktigt!