EKG Test 2

Detta är det andra EKG-testet. Detta är ett medelsvårt test och de flesta fall som tas upp här är vanliga i klinisk praxis. Totalt 11 frågor. Rättning sker efter varje fråga.