Kliniska Manualer

EGSYS Score (Evaluation of Guidelines in SYncope Study)

EGSYS Score (Evaluation of Guidelines in SYncope Study)

EGSYS
Hjärtsjukdom: ischemisk hjärtsjukdom (akut eller kronisk), hjärtsvikt, valvulär hjärtsjukdom och annan strukturell hjärtsjukdom.
Patologiskt EKG: retledningsstörningar (LBBB, RBBB), störningar i AV-överledning (AV-block 2, 3), bradyarytmier (sinusbradykardi), supraventrikulära takyarytmier (SVT), ventrikeltakykardi (VT), vänsterkammarhypertrofi (LVH), pre-excitation, lång QT-tid, Brugada EKG, gammal infarkt (Q-vågor).
Ortostatism, värmekänsla, smärta, rädsla, svåra emotioner, etc.
EGSYS Score

Tolkning

EGSYS PoängTolkningMortalitet vid 2 år
≥3Kardiell synkope sannolik (95% känslighet)17%
<3Kardiell synkope mindre sannolik3%

När används EGSYS score?

EGSYS score används för bedömning av synkope på akutmottagningen.
Kardiell synkope har hög mortalitet och måste identifieras tidigt på akutmottagningen. EGSYS hjälper till att identifiera dessa patienter. I princip samtliga varianter av ischemisk, strukturell och valvulär hjärtsjukdom kan orsaka synkope. EGSYS score bör inte ersätta klinisk bedömning av risken för kardiell synkope. Alla med misstänkt kardiell synkope skall läggas in med telemetri (EKG-monitorering) och bedömas av kardiolog.

EGSYS Score är mindre känslig än San Fransisco Syncope Rule (sensitivitet 95% jämfört med 97%).
I originalstudien granskades alla EKG av en kardiolog, vilket påverkar studiens generaliserbarhet.

Observera att San Francisco Syncope Rule är bättre validerad än EGSYS. Vi rekommenderar att du använder San Fransisco Syncope Rule.

Mer information om EGSYS

ParameterPoäng
Hjärtsjukdom eller abnormalt EKG+3
Palpitationer innan synkope+4
Synkope under ansträngning+3
Synkope i liggande+2
Illamående eller kräkning-1
Predisponerande eller precipiterande faktor-1

Referenser

Del Rosso A, Ungar A, Maggi R, et al. Clinical predictors of cardiac syncope at initial evaluation in patients referred urgently to a general hospital: the EGSYS score. Heart. 2008;94(12):1620-6.

Kariman H, Harati S, Safari S, Baratloo A, Pishgahi M. Validation of EGSYS Score in Prediction of Cardiogenic Syncope. Emerg Med Int. 2015;2015:515370.

Thiruganasambandamoorthy V, Stiell IG, Sivilotti ML, et al. Risk stratification of adult emergency department syncope patients to predict short-term serious outcomes after discharge (RiSEDS) study. BMC Emerg Med. 2014;14:8.Albassam OT, Redelmeier RJ, Shadowitz S, Husain AM, Simel D, Etchells EE. Did This Patient Have Cardiac Syncope?: The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA. 2019;321(24):2448-2457.

Innehållsförteckning

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt