0% färdig
0/0 Steps
 1. Introduktion till EKG-tolkning
  5 Kapitel
 2. Arytmier
  24 Kapitel
 3. Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom)
  22 Kapitel
 4. Retledningshinder
  9 Kapitel
 5. Hypertrofi och förstoring av förmak och kammare
  5 Kapitel
 6. Läkemedelseffekter, genetiska tillstånd och diverse
  9 Kapitel
 7. Det kliniska arbetsprovet (arbets-EKG)
  7 Kapitel
 8. Pediatrisk EKG-tolkning
  3 Kapitel
 9. Pacemaker, ICD och CRT
  3 Kapitel
Avsnitt Progress
0% färdig

Högergrenblock

Vid högregrenblock är höger skänkel anatomiskt eller funktionellt defekt så att impulsen inte leds genom denna. Aktivering av höger kammare sker via impulser från vänster kammare, och impulsen sprids (helt eller delvis) utanför retledningssystemet vilket går långsamt och ger därför breda QRS-komplex (≥0,12 s). Kardinalfyndet är QRS-tid ≥0,12 sek med en stor R’-våg i V1 och en bredare och djupare S-våg i V6. Se Figur 99 A.

Figur 99. Högergrenblock och vänstergrenblock.
Figur 99. Högergrenblock och vänstergrenblock.

EKG-kriterier för högergrenblock

 • QRS-tid ≥0,12 sek.
 • Avledning V1-V2: Kammarkomplexet blir M-format. Mer specifikt ses antingen rsr’, rsR’ eller rSR’-mönster (oftast rSR’). Ibland når inte S-vågen hela vägen ner till baslinjen. Andra R-vågen är nästan alltid större och bredare än första r-vågen.
 • Avledning V5, V6, I, aVL: Bred S-våg. S-vågsduration är längre än R-vågsduration eller >0,40 sek i V6 och I.
 • ST-T-förändringar: i V1-V2 ses nedåtsluttande ST-sträcka och inverterade T-vågor. I V5, V6, I och aVL ses positiv T-våg.

Vid inkomplett RBBB är QRS-duration ≥0,110 s men <0,12 s. Notera att en r’-våg i V1-V2 kan vara normalvariant, men då skall QRS-tid vara normal. Eventuella septala q-vågor I V5–V6 påverkas inte av högergrenblock. I sällsynta fall ses bara en bred och hackig R-våg i V1 (den skall då ha en topptid på >0,05 s).

Elektrofysiologisk förklaring till högergrenblock

Normalt aktiveras båda kammarna samtidigt men EKG-bilden domineras totalt av vänster kammares vektorer. Vid högergrenblock aktiveras höger kammare tillräckligt långt efter vänster kammare för att dess vektorer skall komma till uttryck. Höger kammares vektor blir synlig i den senare delen av QRS-komplexet i form av en R’-våg (vektorn som ger upphov till R’ är riktad framåt höger).

Eftersom depolarisationen är störd kommer även repolarisationen påverkas så att ST-T-vektorn blir diskordant. Detta yttrar sig med ST-sänkningar, T-vågsnegativisering (eller bifasisk T-våg) i V1 och V2. I avledning V5, V6 och I ses positiva T-vågor. RBBB ändrar inte el-axeln. Skulle el-axeln vara abnormal talar det för samtidigt fascikelblock. Vänsterställd el-axel talar för samtidig LAFB. Högerställd el-axel talar för samtidig LPFB.

Klinisk betydelse av högergrenblock

Du är inte inloggad.

Inkomplett högergrenblock är desto vanligare bland friska individer. I en stor kohortstudie med 20 års uppföljning noterades ingen ökad dödlighet men däremot ökad risk för progress till komplett högergrenblock.

Orsaker till högergrenblock

Idiopatisk fibros/degeneration i höger skänkel. Kongenitala hjärtsjukdomar. Ischemisk hjärtsjukdom (akut och kronisk). Akut högerkammarbelastning (lungemboli) och obstruktiv lungsjukdom kan orsaka nytillkommet högergrenblock. Hjärtkirurgi kan ge permanent eller övergående högergrenblock. PCI ger ibland övergående högergrenblock. Kardiomyopati (främst hypertrof obstruktiv kardiomyopati. Frekvensberoende aberrant överledning.

Ischemidiagnostik vid högergrenblock

Vid högergrenblock kan man diagnostisera patologiska Q-vågor (Q-vågsinfarkt) eftersom den initiala aktiveringen inte förändras signifikant av högergrenblocket. Akut ischemi (ST-T-förändringar) kan också bedömas som vanligt, trots högergrenblock. Notera att högergrenblock med cor pulmonale kan orsaka Q-vågor i högersidiga avledningar eller Q-vågor i inferiora avledningar som kan simulera infarkt.

Gratis fickhandbok

Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning helt gratis.

Lär dig EKG-tolkning på riktigt